Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

branding

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego opowiedziana przez nas poprzez:
- projekt logo